AYŞE NİL ÜLGENER

AYŞE NİL ÜLGENER - Piano

Ayşe Nil Ülgener is the founder of TangoNEVA. She was born in Istanbul and started her music education in Istanbul State Conservatory Piano Department at the age of 7. In addition to her piano education, she also studied harpsichord in private with Prof. Leyla Pınar, founder of Istanbul Baroque and Istanbul Baroque Festival (since 1994). After graduating from the Conservatory, Ülgener was appointed as correpetitor of the institution. The following year she resigned to study with the harpsichordist Robert Kohnen in Belgium at Mons Conservatory. With the reference and recommendation of Kohnen, she has studied baroque music interpretation and harpsichord with Louis Bagger at the Manhattan Music School in New York.

After returning back to Turkey, she was staffed as a pianist & harpsichordist in Istanbul State Symphony Orchestra. In addition to this, she has performed as a pianist in Akbank Chamber Orchestra 20 years, from its foundation to closing. The performer has performed various baroque and modern harpsichord concertos as a soloist with Istanbul State Symphony, Cemal Reşit Rey Symphony, Mersin Chamber and Akbank Chamber orchestras. In addition to this, she performed various harpsichord recitals and chamber music concerts. Cemal Reşit Rey Concert Hall, Albert Long Hall and Izmir Sanat are among the halls she performed as solo player.

Ülgener was elected for Stars Orchestra consisted of 17 successful musicians in the opening of 35th International Istanbul Music Festival. The performer still continues with her position in Istanbul State Symphony Orchestra.

AYŞE NİL ÜLGENER - Piyano

Ayşe Nil Ülgener İstanbul’da doğdu. Müziğe 7 yaşında İstanbul Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü’nde başladı. Piyano eğitiminin yanı sıra Leyla Pınar ile özel olarak klavsen çalıştı. Konservatuarın Yüksek Bölümünden mezun oldu ve aynı sene bu kuruma korepetitör olarak atandı. Sanatçı daha sonra Belçika’da Mons Konservatuarı’nda Robert Kohnen ile çalıştı. Kohnen’in referansı ve önerisi ile New York, Manhattan Music School’da Louis Bagger ile barok müzik yorumu ve klavsen çalışmaları yaptı.

Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın piyanist kadrosuna alındı. Bunun yanı sıra kuruluşundan kapanışına kadar Akbank Oda Orkestrası’nın piyanistliğini üstlendi. Sanatçı İstanbul Devlet Senfoni, CRR Senfoni, Mersin Oda ve Akbank Oda orkestraları eşliğinde çeşitli barok ve çağdaş klavsen konçertolarını solist olarak yorumladı. Bunun yanı sıra çok sayıda klavsen resitali ve oda müziği konserleri verdi. Konser verdiği salonlar arasında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Albert Long Hall, İzmir Sanat sayılabilir.

Ülgener, 35. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali’nin açılışında her biri kendi dalında yıldız olan 17 başarılı müzisyenin oluşturduğu Yıldızlar Orkestrası’na seçilmiştir. Sanatçı halen İDSO’daki görevine devam etmektedir.

YONCA SÜLÜN

YONCA SÜLÜN - Violin

Yonca Sülün was born in Istanbul. She has started her violin education with Zeynur Erengönül in Istanbul State Conservatory in 1987, continued with Veniamin Varshavsky and graduated in 1998. Sülün went to Germany in 1999 and started the Master program of Academy of Music in Detmold with Lukas David and completed with Prof. Anima Ulrike Mathe in 2002.

Sülün performed in Detmold Chamber Orchestra for long years and also carried out chamber music with Prof. Thomas Christian and Auryn Quartet and successfully graduated from the same department in 2005. She has also performed in Nordwestdeutsche (NWD) Philharmonie Orchestra from 2002 to 2005 conducted by Toshiyuki Kamioka. After returning back to Turkey she has performed in Akbank Chamber Orchestra from 2006 to 2010 conducted by Cem Mansur, pupil of Leonard Bernstein.

Sülün is a member of Istanbul State Opera and Ballet Orchestra since 2005 as assistant konzertmeister and also a member of Bahçeşehir University Chamber Orchestra. She is member of TangoNEVA since 2012.

YONCA SÜLÜN - Keman

26.03.1975 İstanbul’da doğdu. Keman eğitimine 1987 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı’nda Zeynur Erengönül ile başladı. Daha sonra Veniamin Varsavski ile sürdürüp 1998 yılında mezun oldu. 1999 yılında Almanya’ya giderek Detmold Müzik Akademisinde Lukas David ile başladığı Master programını daha sonra Prof. Anima Ulrike Mathe ile 2002 yılında tamamladı.

Detmold Oda Orkestrası’nda uzun yıllar görev aldı, aynı zamanda Prof. Thomas Christian ve Auryn Quartet ile oda müziği çalışmaları yaparak aynı bölümden 2005 yılında başarı ile mezun oldu. Ayrıca 2002-2005 yılları arasında Nordwestdeutsche Philharmonie Orkestrası’nda görev alan sanatçı, 2006-2010 yılları arasında Akbank Oda Orkestrası'nda çalıştı. Sanatçı, 2005 yılından bu yana İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda keman sanatçısı olarak görevini sürdürmekte olup, ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Oda Orkestrası’nda da yer almaktadır.

GAYE SÜSLÜOĞLU

GAYE SÜSLÜOĞLU - Violin

Gaye Süslüoğlu has started her violin education with Selahattin Yunkuş in Istanbul University State Conservatory in 1988 and then studies for 2 more years with Veniamin Varshavsky. She has attended to master class educations of the Maestro Ionescu Galati, State Artist Ayla Erduran and Alexander Markov, respectively.

The performer was invited to Akbank Chamber Orchestra in 1997 and performed various tours and concerts in Turkey and at abroad with this orchestra. She has performed in several festival concerts in countries including Bulgaria, France (Paris Louvre), Greece, Germany and Hungary, Japan and Spain. The performer is an orchestra member of Istanbul State Symphony Orchestra since 2000. She participated to Japan, Spain, Germany and South American tours with the orhestra. She is member of TangoNEVA since 2012.

GAYE SÜSLÜOĞLU - Keman

Keman öğrenimine 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Selahattin Yunkuş ile başlayıp, daha sonra 2 yıl Vinyamin Varshawsky ile çalışmıştır.

1997 senesinde Akbank Oda Orkestrasına davet edilen sanatçı, bu orkestra ile yurt içinde ve yurt dışında birçok turne ve konserler gerçekleştirmiştir. 1999 yılında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının sınavını kazanarak 2 yıl görev yapmış ve daha sonra İstanbul Devlet Senfoni Orkestasına atanmıştır.

Sanatçı, Bulgaristan, Yunanistan, Almanya, Japonya, Fransa (Paris Louvre), İspanya, Macaristan gibi ülkelerde birçok festival konserlerine katılmıştır. Halen İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nda keman üyesi olarak görev yapmaktadır.

AYŞE DİDEM HEKİMOĞLU

AYŞE DİDEM HEKİMOĞLU - Viola

After graduating with an “excellent” degree from the viola class of Prof. Koral Çalgan in Hacettepe University Ankara State Conservatory in 1985, Ayşe Didem Hekimoğlu has started to work as a teacher for the same institute.

Following her graduation, she performed as a viola group chief in Ankara State Conservatory Chamber Orchestra founded by the maestro Ertuğ Korkmaz. In the summer of 1986, she attended to “Elverum Music Festival” in Norway and performed in the viola group of International Youth Orchestra conducted by the maestro Karsten Andersen. Hekimoğlu performed as principal viola in Anatolian Chamber Orchestra founded by Prof. Hikmet Şimşek and attended to domestic and overseas concerts with this orchestra.

She has quit from Hacettepe University Ankara State Conservatory in 1992 and started to work for Mimar Sinan Fine Arts University State Conservatory Strings / Viola Department in Istanbul. Hekimoğlu performed in Akbank Chamber Orchestra viola group from 1992 to 2000. In the summer of 1993, she joined "Academie Musicale de Villecroze" chamber music class for working with Istanbul Philharmonic Quartet and Ysäye Quartet in Nice, France and worked with Miguel de Silva.

The performer still performs in Camerata Saygun Chamber Orchestra founded by Prof. R. Nuyi İyicil in 2004 and works as an academician in Viola Department of Mimar Sinan Fine Arts University State Conservatory. She is member of TangoNEVA since 2012.

AYŞE DİDEM HEKİMOĞLU - Viyola

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda, Prof.Koral Calgan'in viyola sınıfından "pekiyi"derece ile mezun olduktan sonra aynı kurumda öğretim görevlisi olarak çalısmaya başladı.

Mezuniyetinin ardından Ertuğrul Korkmaz şefliğinde kurulan Ankara Devlet Konservatuvarı Oda Orkestrasında viyola grup şefi olarak çalısmalarını sürdürdü. 1986 yazında, Norveç’te Elverum Müzik Festivali’ne katılarak Karsten Andersen şefliğinde Uluslararası Genclik Orkestrası’nın viyola grubunda görev aldı. Prof.Hikmet Şimşek tarafından kurulan Anadolu Oda Orkestrası'nda viyola grup şefi olarak çaldı ve bu orkestra ile yurt içi ve yurt dışı konser etkinliklerine katıldı.

Sanatçı, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvari'ndan ayrılarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yaylı sazlar, viyola bölümünde çalısmaya başladı. 1992-2000 yılları arasında Akbank Oda Orkestrası viyola grubunda çaldı. 1993 yazında, Fransa'nın Nice şehrinde İstanbul Filarmoni Kuartet ile "Ysaye kuartet"le çalışmak üzere "Academie Musicale de Villecroze" oda müziği kursuna katıldı ve Miguel de Silva ile çalıştı.

Sanatçı halen, 2004 yılında Prof. R. Nuri İyicil tarafından kurulan Camerata Saygun Oda Orkestrası’nda çalmakta olup, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı viyola bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

JÜLİDE CANCA EKE

JÜLİDE CANCA EKE - Cello

Jülide Canca Eke worked with Reşit Erzin and İhsan Kartal until 1986 in Mimar Sinan University State Conservatory Department of Cello, where she was registered in 1983. She completed her high school education as a student of Josef Györfi in Bilkent University Music and Performing Arts Faculty in 1989 and received her associate degree in 1991 as a student of Doğan Cangal.

She attended to the summer classes under the supervision of J. Podharranski in Czech Republic in summer of 1990 and of David Geringas in Vienna in summer 1991. She graduated from Konservatorium der Stadt Wien, where she was registered in 1991, with success in 1997 as a student of Prof. Adalbert Skocic.

During her education, she performed in ORF (Austrian Radio and TV Network) 20th Century Orchestra conducted by Maestro Peter Burwik from 1993 to 1994, as a group leader in Vienna Conservatory Opera Orchestra from 1995 to 1997 and as solo cellist in Vienna Johann Strauß Orchestra from 1994 to 1997. Eke worked with Akbank Chamber Orchestra and Istanbul Chamber Orchestra from 1998 to 2011 and still continues with her solo and chamber music performance and teaching cello in Pera Fine Arts High School. She is member of TangoNEVA since 2012.

JÜLİDE CANCA EKE - Viyolonsel

1983 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Viyolonsel Bölümü’nde Reşit Erzin ve Ihsan Kartal ile 1986 yılına kadar çalıştı. 1986-1989 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Josef Györfi’nin öğrencisi olarak lise öğrenimini, 1991 yılında da önlisans bölümünü Doğan Cangal’ın öğrencisi olarak tamamladı.

1990 yazında Çek Cumhuriyeti’nde J.  Podharranski ve 1991  yazında Viyana’da David Geringas yönetimindeki yaz kurslarına katıldı. 1991 yılında girdiği Viyana Konservatuarı’ndan (Konservatorium der Stadt Wien) Prof. Adalbert Skocic’in öğrencisi olarak 1997 yılında başarıyla mezun oldu.

Sanatçı, öğrenimi sürecinde, 1993- 1994 yılları arasında Şef Peter Burwik yönetimindeki ORF (Avusturya Devlet Radyo ve Televizyonu) 20. yy. Orkestrasında, 1995‑1997 yillari arasinda Viyana Konservatuarı Opera Orkestrası’nda grup şefi olarak, 1994‑1997 yılları arasında ise Viyana Johann Strauß Orkestrasında solo çellist olarak çalıştı. 1998‑2011 yılları arasında Akbank Oda Orkestrası ve İstanbul Oda Orkestrası ile çalışan Eke, halen solo ve oda müziği çalışmalarına ve Pera Güzel Sanatlar Lise’sinde çello öğretmenliği görevine devam etmektedir.

CEREN AKÇALI

CEREN AKÇALI - Double Bass

Ceren Akçalı has started her education in Istanbul University State Conservatory and graduated from Yıldız Technical University Arts and Design Faculty with a master degree.

She has performed in leading orchestras of Turkey including Cemal Reşit Rey Symphony Orchestra, Bursa State Symphony Orchestra and Istanbul State Symphony Orchestra and also lectured as an academician in Marmara University Atatürk Faculty of Education from 2005 to 2011. Akçalı is still a member of Istanbul State Opera and Ballet Orchestra as well as Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra conducted by Maestro Sascha Goetzel. She performed with the orchestra in BBC Proms concert, German tour including Berlin Concert Hall, Austria tour including Vienna Konzertverein. Also in the four CD recordings for Onyx and Deutsche Grammophon.

CEREN AKÇALI - Kontrabas

Eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda başlayan sanatçı, Y.T.Ü Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden master derecesiyle mezun oldu.

Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası gibi Türkiye'nin önde gelen orkestralarında görev yapmış olan sanatçı, ayrıca 2005-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi.

Sanatçı halen İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda orkestra sanatçısı olarak görev yapmaktadır.

ALİ PINAR

ALİ PINAR - Vocal & Narrator

Actor & singer Ali Pınar was born in Istanbul. He started to learn piano at seven years old in Brussels at Waterloo Academy while he was resident there for seven years. Back home he has graduated from Galatasaray High School and then from Istanbul Bilgi University Cinema-TV Department. Meanwhile he studied, for three years, singing with State Artist Ayhan Baran in Mimar Sinan State Conservatory Opera Department. He has trained two years at Studio Actors of Şahika Tekand on acting and theatre. Thereafter continued his training with Ayla Algan and three years with Mehmet Ulusoy, the most acknowledged Turkish director abroad. He also participated to Viola Spolin workshops of Kate Hendrickson, Jason Hale and Ege Maltepe.

Initially began to his professional life as an assistant in the former Cemal Reşit Rey Opera and The National Theater of Istanbul as well as acting in plays and operas. Since he acted also in TV Series and international productions of feature movies and commercials. Recently in cinema he performed one of the main characters in I Am You, produced by Lawrence bender, the producer of all Tarantino’s films. Lastly on TV he appeared in one of the principal roles in Güneşin Kızları and in Cesur & Güzel as the father of Cesur, two TV series which were very popular not only in Turkey but among 55 countries. Ali Pınar has also presented Sinepolitik, a programme about politics and cinema on TRT Haber (National News Channel). Also he performed The Narrator in Prokofiev's Peter and The Wolf with Tekfen Philharmonic led by maestro Darrel Ang at TIM Show Center, one of the greatest venues in Istanbul. Directing baroque operas with periodic style is also among his passions, he made the mise en scene of seven baroque operas with Istanbul Baroque and also directed the first Händel opera (Deidamia) in Turkey at Ankara National Opera.

Ali Pınar has presented radio programs such as Aksak on the National Radio Station TRT 3 and Alla Turca on Açık Radio where he hosted every week world known classical music stars such as Maxim Vengerov and Fazıl Say. Alla Turca obtained The Donizetti Prize as “The Best Radio-TV Program”, the most important prize in the field of classical music in Turkey.

ALİ PINAR - Vokal

Yapımcı, yönetmen, oyuncu, şarkıcı ve radyocu Ali Pınar 1977’de İstanbul’da doğdu. Sekiz yaşında gittiği Brüksel’de, sırasıyla Arthur De Greef ve Waterloo akademilerinde yedi yıl piyano eğitim aldı. Ondört yaşında Türkiye’ye döndü ve ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi’nde, Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini ise Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Anasanat dalında tamamladı. Bununla beraber MSÜ Devlet Konservatuarı’nda Yarı Zamanlı Şan Bölümü’nde Ayhan Baran ile üç yıl Şan (opera) çalıştı. Eş zamanla Şahika Tekand (Stüdyo Oyuncuları), Ayla Algan ve üç yıl asistanlığını üstlendiği Mehmet Ulusoy ile oyunculuk çalıştı. Ayrıca Kate Hendrickson, Jason Hale ve Ege Maltepe’nin Viola Spolin workshoplarına katıldı.

1995’ten itibaren; Eski Cemal Reşit Rey Operası ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda asistanlık yaptı. Opera ve tiyatro oyunlarında oynamanın yanı sıra Darrell Ang yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası eşliğinde Prokofiev’in Peter ve Kurtadlı eserinde anlatıcıyı üstlendi. Yine anlatıcısı olduğu Prag Savaşıadlı eser Brüksel Barok Festivali ile New York’ta BM’de sahnelendi. Sinema filmleri ve TV dizilerinde rol aldı. TRT’de Sinepolitikadlı TV programını sundu. 2002’de kurduğu Corpora Productions ile yapımcı ve yönetmen olarak pek çok uluslararası yapıma imza attı. Bunlardan Uygur Karızlarıadlı belgeseli T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin H.C. Kültür Bakanlığı tarafından desteklendi. Kurucusu olduğu İstanbul Barok bünyesinde ve ayrıca Ankara Devlet Opera’sında yedi Barok opera sahneye koydu.

Tango Neva gibi çeşitli müzik toplulukları ile yedi farklı dilde şarkılar söyledi, yurt içinde ve yurt dışında turnelere katıldı. 2002’den bu yana TRT Radyo 3’te Aksak, Açık Radyo’da Alla Turca veBorusan Klasik’te Alafranga adlı radyo programlarını hazırlayıp sundu. 100. Doğum Yılında Cemal Reşit Rey adlı kitabı Pan Yayıncılık tarafından yayınlandı. Devlet Opera ve Balesi için opera, Devlet Tiyatrosu için oyun çevirileri yapmıştır.

LEANDRO MEDARIO

LEANDRO MEDARIO - Bandoneon

Leandro Medario has born in Tucuman City, Argentina. He studied bandoneon at INSA and bandoneon tango at Orlando Goñi School as well as classical guitar in ISMUNT.

He worked in severals Argentinean popular music groups, as an interpreter and in some even arranging, such as folk ensembles, typical tango orchestra, trios and instrumental duos. He also accompanied tango singers with bandoneon and guitar. Among his last activities are: tango instrumental duets, musicality workshops for dancers, performances with contemporary dance and tango companies.

He has toured in Argentina, Brasil, Colombia and Ecuador in South America; Bulgaria, Croatia, France, Germany, Italy, Netherlands and Turkey in Europe. He has participated with tango singers lke Marcelo Tommasi and Martín de Leon (Pan American Symphony and Forever Tango Company), also with ensembles like TangoNEVA.

LEANDRO MEDARIO - Bandoneon

Leandro Medario Arjantin’in Tucuman kentinde doğdu. INSA’da bandoneon, Orlando Goñi Okulu’nda bandoneon tango ve ISMUNT’da klasik gitar eğitimi aldı.

Yorumcu ve aranjör olarak folk topluluklar, tipik tango orkestraları, triolar ve enstrümental duolar gibi pek çok Arjantinli popüler müzik grubuyla çalıştı. Aynı zamanda bandoneonu ve gitarıyla tango şarkıcılarına eşlik etti. Son yıllardaki etkinlikleri arasında enstümental tango düetleri, dansçılar için müzikal workshoplar, çağdaş tango ve dans toplulukları ile performanslar bulunmaktadır.

Bugüne kadar Güney Amerika kıtasında Arjantin, Brezilya, Ekvator ve Kolombiya; Avrupa’da ise Almanya, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İtalya ve Türkiye’de turnelere çıkmıştır. Marcelo Tommasi ve Martín de Leon gibi tango şarkıcıları ile Pan American Symphony, Forever Tango Company ve TangoNEVA adlı topluluklar nezdinde gösteri ve konserlere katılmıştır.

GUSTAVO BATTITESSA

GUSTAVO BATISTESSA - Bandoneon

Battistessa is born in 1971 in Buenos Aires, Argentina. He started to learnt to play the bandoneon at 14 years old, working with Domingo Mattio and Jorge Rutman.

He initially worked as a professional with tango in Buenos Aires. He played in ensembles such as Avellaneda Tango Orchestra, Juan D’Arienzo Orchestra and Moreno Tango Orchestra. He also accompanied Amelita Baltar and performed in the tango house La Ventana.

He participated to international tours with Argentina Tango Review, Atilio Stampone Orchestra and Balet, Color Tango Orchestra, Cuarteto de Luis Borda, Cuarteto de Miguel de Caro, Duo Battaglia-Battistessa, Juan D’Arienzo Orchestra, Julia Zenko, Julio Bocca and La Chicana Cuarteto; in Brasil, Ecuador, USA, Peru; Germany, Denmark, France, Holland, Italy, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey; China, Japan and Senegal. He also performed in the movie Tango of Carlos Saura.

He first came touring in Turkey in the year 2001. He came back with the invitation of Özdener Koyutürk and decided to live in Istanbul in 2007. He performed with the ensembles such as Okotango, Orkestra Tangorama, Piatango and TangoNEVA. He also performed with Sema in her project titled “Hayat Gülerken Ağlatır”. Battistessa also played with Antalya State Symphony Orchestra and Eskişehir Symphony
Orchestra as soloist. In addition to this he appeared in the project titled “Yaşam ve Tango” of Ankara State Opera and Ballet. Battistessa is conitnuing to attribute to the culture of Tango in Turkey, while performing and teaching the bandoneon.

GUSTAVO BATTISTESSA - Bandoneon

Battistessa 1971 yılında Arjantin’in Buenos Aires kentinde doğdu. 14 yaşından itibaren Domingo Mattio ve Jorge Rutman’la çalışarak bandoneon öğrendi.

Müzik çalışmalarına profesyonel olarak Buenos Aires’te tango müziği ile başladı. Burada birlikte çalıştığı topluluklar arasında Avellaneda Tango Orkestrası, Juan D’Arienzo Orkestrası ve Moreno Tango Orkestrası sayılabilir. Ayrıca Amelita Baltar ile sahneye çıkmakla birlikte La Ventana adlı Tango evinde performanslara katıldı. Yurt dışında ise Argentina Tango Review, Atilio Stampone Orkestrası ve Balet, Color Tango
Okestrası, Cuarteto de Luis Borda, Cuarteto de Miguel de Caro, Duo Battaglia-Battistessa, Juan D’Arienzo Orkestrası, Julia Zenko, Julio Bocca ve La Chicana Cuarteto gibi Tango müziği yapan gruplarla ABD, Brezilya, Ekvador, Peru; Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç; Çin, Japonya;
Senegal gibi ülkelerde turnelere katıldı. Bundan başka dünyaca ünlü yönetmen Carlos Saura’nın Tango filminde performans sergiledi.

2001 yılında konser için bulunduğu İstanbul’a daha sonra Özdener Koyutürk’ün davetiyle tekrar geldi ve 2007 yılında yerleşti. Burada Okotango, Orkestra Tangorama ve Piatango adlı topluluklarla konserler verdi. Ayrıca Sema’nın “Hayat Gülerken Ağlatır” adlı projesinde yer aldı. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Eskişehir Senfoni Orkestrası ile solist olarak konserler verdi. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde ise “Yaşam ve Tango” adlı projede yer aldı. Sanatçı tango müziği için en özel bir enstrüman olan bandoneonu yeni yeteneklere öğretmekte ve tango müziğinin ülkemizde yaşatılmasına katkı sağlamaktadır.

BRIAN CABALLERO

BRIAN CABALLERO - Bandoneon

Brian Caballero was born in Buenos Aires, Argentina in 1983.

He started his studies in bandoneon technique for classical and contemporary music with Alejandro Barletta. The secrets of tango playing he learned from acclaimed bandoneonist Rodolfo Mederos.

For the last 15 years he has been playing together in concerts and tanguerias with famous tango musicians and singers from the present and past in his city, Mar del Plata, where Astor Piazzolla was born. However, Brian's intention was to expand the possibilities of the bandoneon, always searching for new repertoire. This approach leaded him to participate in solo, orchestral and ensembles performances playing multiple genres such as traditional tango, Piazzolla’s music, argentinian folklore, electrotango, progressive rock, contemporary music and world music. He premiered works as a bandoneon soloist with the Orquestra Sinfónica Brasileira (Brasil), Orquesta Filarmónica de Montevideo (Uruguay) and Banda Sinfónica de Mar del Plata (Argentina). He also performed bandoneon concerts in many cities of South America and Europe. He recorded with singers and musicians from Argentina and Brazil, also participating in films, documentaries and TV programs with his bandoneon.

As a teacher he has been working in public institutions in Argentina teaching bandoneon technique and interpretation as well as Tango theory and music appreciation. He also gives workshops about tango historcal development and Astor Piazzolla's music.

BRIAN CABALLERO - Bandoneon

Brian Caballero 1983 yılında Arjantin’in Buenos Aires kentinde doğdu. Alejandro Barletta ile klasik müzik ve çağdaş müzik bandoneon tekniği üzerine çalıştı. Geleneksel Tango tekniğinin sırlarını ise ünlü bandoneoncu Rodolfo Mederos’tan öğrendi.

Son 15 yıldır, sıklıkla Piazzolla’nın doğduğu kent Mar Del Plata’da olmak üzere, dünyanın dört bir yanında ünlü Tango müzisyenleri ile konserlerde ve tangueria’larda birlikte sahne almaktadır. Ancak Caballero’nun amacı bandoneon’un olanaklarını genişletmek ve her zaman yeni arayışlar içinde bulunarak yeni repertuvarlar edinmekti. Bu yaklaşımı onu solo, orkestra ve topluluk performanslarına katılmaya yöneltti. Geleneksel Tango, Piazzolla’nın müziği olan Nuevo Tango, Arjantin folkloru ve Elektrotango gibi birçok türü icra etmenin yanı sıra, Progresif Rock, Çağdaş müzik ve Dünya müziği türlerinde eserler icra ett. Ayrıca Orquesta Sinfónica Brasileira, Orquesta Filarmónica de Montevideo ve Banda Sinfonica de Mar Del Plata ile solist olarak pek çok eserin dünya prömiyeri ile ilk kayıtlarını gerçekleştirdi.

Caballero, Güney Amerika ve Avrupa’da, Arjantin ve Brezilyalı şarkıcı ve müzisyenlerle albümler ve film müziği kayıtları gerçekleştirdi. Bundan başka eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine de önem veren sanatçı, bandoneonuyla çeşitli belgeseller ve TV programlarında yer aldı. Öğretmen olarak ise Arjantin’de kamu kurumlarında bandoneon tekniği ve yorumunun yanı sıra Tango teorisi ve müzik beğenisi üzerine dersler verdi. Astor Piazzolla’nın müziği ve Tango’nun tarihsel gelişimi üzerine düzenlediği workshopları halen devam etmektedir.

Copyright 2017 | NEVA ENSEMBLE

Designed by: KREASIST

Neva Ensemble

TOP